Nainital Video Reviews

Nainital Lake Nainital

09 Jun 17

"Awesome whether in Nainital lake"

Overall Rating
7.0 /7
  • 604

Bhotia Market ((Tibetan Market) Nainital

02 Jun 17

"Nice market"

Overall Rating
6.0 /7
  • 302

Nainital Lake Nainital

29 Apr 17

"Awesome view of Nainital lake"

Overall Rating
7.0 /7
  • 1K
Overall Rating
7.0 /7
  • 388

Naina Devi Temple Nainital

26 Jan 17

"Located on bank of Naini Lake"

Overall Rating
7.0 /7
  • 970

Nainital Lake Nainital

26 Jan 17

"Best atmosphere and cool breeze"

Overall Rating
7.0 /7
  • 861