Holiday Reviews from Millions of Indian Travellers

Annavaram

Annavaram Map


Annavaram Weather
About Annavaram
Annavaram is a city in the State of Andhra Pradesh. The closest tourism destination to Annavaram is Peddapuram Town. Other close by tourism destinations include Kakinada, Rajahmundry and Yanam. The nearest major railway station to Annavaram is () which is at a distance of 19.9 kilometres. The nearest airport is at which is at a distance of 9211 kilometres.
Tourism Destinations near Annavaram
Peddapuram Town Pilgrimage/Religious
Kakinada Beach holidays
Rajahmundry Heritage/Culture Pilgrimage/Religious River/Backwater
Yanam Beach holidays Heritage/Culture
Annavaram hotels (Near by Tourism destinations)
Peddapuram Town Hotels
Kakinada Hotels
Rajahmundry Hotels
Yanam Hotels
Near By Destinations From Annavaram
Tondangi Ravutalapudi Tuni
Pentakota Kotananduru Somavaram
Elesvaram Vakalapudi Jaddangi
Jaggammapet Medapadu Etikoppaka
Pata Polovaram Kota Uratla Jaganathpuram
Cocanada Penuguduru Krishnadevipeta
Koyyuru Karapa Gokaram
Narsipatnam Bikkavolu Elamanchili
Vaddepa Dwarapudi Coringa
Peddavalasa Chodavaram Totakurapalem