Holiday Reviews from Millions of Indian Travellers

Himmatpura

Himmatpura Map


Himmatpura Weather
About Himmatpura
Himmatpura is a city in the State of Rajasthan. The closest tourism destination to Himmatpura is Unti. Other close by tourism destinations include Jaipur, Samode and Dausa. The nearest major railway station to Himmatpura is () which is at a distance of 8.9 kilometres. The nearest airport is at which is at a distance of 8590 kilometres. Lying at an elevation of 1286 m, which makes it a high-altitude city.
Tourism Destinations near Himmatpura
Unti Mountain/Hill Heritage/Culture
Jaipur Heritage/Culture
Samode Heritage/Culture
Dausa River/Backwater
Himmatpura hotels (Near by Tourism destinations)
Unti Hotels
Jaipur Hotels
Samode Hotels
Dausa Hotels
Near By Destinations From Himmatpura
Fatehpura Jaisinghpura Nandgaon
Nimera Chanchukiya Thikriya
Intokiya ki Dhani Jaichandpura Tilas
Avaniya Jamadar ki Dhani Harsampura
Chamanpura Charan ka Bas Lokhanda ki Dhani
Jhai Chirota Lokhanda
Lohriya Bagru Jhaniriya ki Dhani Virhathad
Uguni Dhani Jagannath ki Dhani Hathod
Harbanspura Harisingh ki Basi Narotampura
Asarpura Nevata Jajaspura