Holiday Reviews from Millions of Indian Travellers

Kalanaur

Kalanaur Map


Kalanaur Weather
About Kalanaur
Kalanaur is a city in the State of Haryana. The closest tourism destination to Kalanaur is Bhiwani. Other close by tourism destinations include Hansi, Gurgaon and Manesar. The nearest major railway station to Kalanaur is Bhiwani (BNW) which is at a distance of 14.2 kilometres. The nearest airport is at New Delhi which is at a distance of 75 kilometres.
Tourism Destinations near Kalanaur
Bhiwani Pilgrimage/Religious
Hansi Heritage/Culture
Gurgaon City holidays
Manesar Wildlife/Jungle experiences
Kalanaur hotels (Near by Tourism destinations)
Bhiwani Hotels
Hansi Hotels
Gurgaon Hotels
Manesar Hotels
Near By Destinations From Kalanaur
Lahli Kharak Kahnaur
Madina Chang Singhpura Khurd
Rohtak Nayagaon Dubaldhan
Maham Manhairu Mitathal
Nasharpur Tatauli Dighal
Sasroli Kamodh Chamari
Kahrawar Imlota Georgegarh
Charkhi Dadri Sanghi Lohari Jatu
Puththi Kiloi Dataur
Chappar Asenda Gijhi