Jamalpur Shaikhan Railway Station (JPS)

Jamalpur Shaikhan Railway Station (JPS)

Trains starting, ending & passing through Jamalpur Shaikhan Railway Station (JPS)

Trains starting, ending & passing through Jamalpur Shaikhan
Train No. Train Name Origin Arr. Dep. Days Of Run
M T W T F S S
54601 Hisar-amritsar Passenger Hisar 23:53 23:55 Y Y Y Y Y Y Y
54602 Amritsar-hisar Passenger Amritsar Junction 01:43 01:45 Y Y Y Y Y Y Y
54603 Hisar Ludhiana Passenger Hisar 05:54 05:55 Y Y Y Y Y Y Y
54604 Ludhiana Hisar Passenger Ludhiana Junction 18:26 18:27 Y Y Y Y Y Y Y
54605 Hisar Ludhiana Passenger Hisar 08:31 08:32 Y Y Y Y Y Y Y
54606 Ludhiana Hisar Passenger Ludhiana Junction 21:01 21:02 Y Y Y Y Y Y Y
54631 Dhuri Jakhal Hisar Passenger Hisar 19:29 19:30 Y Y Y Y Y Y Y
54632 Dhuri Hisar Passenger Dhuri Junction 07:20 07:21 Y Y Y Y Y Y Y
54633 Hisar Ludhiana Passenger Hisar 14:52 14:53 Y Y Y Y Y Y Y
54634 Ludhiana Hisar Passenger Ludhiana Junction 09:36 09:37 Y Y Y Y Y Y Y
54635 Hisar Ludhiana Passenger Hisar 17:31 17:33 Y Y Y Y Y Y Y
54636 Ludhiana Hisar Passenger Ludhiana Junction 13:10 13:11 Y Y Y Y Y Y Y

Hotels near Jamalpur Shaikhan