Hotel Paradise

5-1, Lal Kothi Scheme, Friends Colony, Jaipur , Jaipur

435 of 1,927 Rank
+91-141-2741549
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Parminder singh
 • Hotel Paradise -
  Shailesh yadav
 • Hotel Paradise -
  Shailesh yadav
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Shailesh sharma
 • Hotel Paradise -
  Pooja maurua
 • Hotel Paradise -
  Vivek bansal
 • Hotel Paradise -
  Sachin kapoor
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Kapil Aggarwal
 • Hotel Paradise -
  Aniket nathvani
 • Hotel Paradise -
  Saurabh kumar
 • Hotel Paradise -
  Dharmendra bhardwaj
 • Hotel Paradise -
  Dharmendra bhardwaj
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Eli tabo
 • Hotel Paradise -
  Sai rambabu
 • Hotel Paradise -
  Krishan Yadav
 • Hotel Paradise -
  Utsav sharma
 • Hotel Paradise -
  Rajesh
 • Hotel Paradise -
  Smriti agrawal
 • Hotel Paradise -
  Smriti agrawal
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Himanshu
 • Hotel Paradise -
  Yogesh Singh
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Nikunj kanani
 • Hotel Paradise -
  Nikunj kanani
 • Hotel Paradise -
  Parmod bhargav
 • Hotel Paradise -
  Jitendra bijani
 • Hotel Paradise -
  Hitesh vaishnav
 • Hotel Paradise -
  Lokesh arora
 • Hotel Paradise -
  Gaurav singh
 • Hotel Paradise -
  Gaurav singh
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Manan
 • Hotel Paradise -
  Manan
 • Hotel Paradise -
  Shantanu yadav
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Sumit gulati
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Monika arya
 • Hotel Paradise -
  Monika arya
 • Hotel Paradise -
  Moinulla khan
 • Hotel Paradise -
  Gajendra
 • Hotel Paradise -
  Gajendra
 • Hotel Paradise -
  Pooja
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Arshdeep
 • Hotel Paradise -
  Ramesh
 • Hotel Paradise -
  Ramesh
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Kingshuk pandit
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Abhishek rathi
 • Hotel Paradise -
  Govind
 • Hotel Paradise -
  Govind
 • Hotel Paradise -
  Kapil arora
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Abhinav
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vipin
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Bhabotosh
 • Hotel Paradise -
  Manish
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Akram akram
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Govind
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Shailesh yadav
 • Hotel Paradise -
  Pooja maurua
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Aniket nathvani
 • Hotel Paradise -
  Dharmendra bhardwaj
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Sai rambabu
 • Hotel Paradise -
  Rajesh
 • Hotel Paradise -
  Smriti agrawal
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Shashank Gupta
 • Hotel Paradise -
  Yogesh Singh
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Nikunj kanani
 • Hotel Paradise -
  Nikunj kanani
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Manan
 • Hotel Paradise -
  Shantanu yadav
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Gajendra
 • Hotel Paradise -
  Pooja
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Kingshuk pandit
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Varsha
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Govind
 • Hotel Paradise -
  Kapil arora
 • Hotel Paradise -
  Abhinav
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Bhabotosh
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Parminder singh
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Jaswant pahuja
 • Hotel Paradise -
  Shailesh sharma
 • Hotel Paradise -
  Sachin kapoor
 • Hotel Paradise -
  Kapil Aggarwal
 • Hotel Paradise -
  Dharmendra bhardwaj
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Krishan yadav
 • Hotel Paradise -
  Eli tabo
 • Hotel Paradise -
  Krishan Yadav
 • Hotel Paradise -
  Utsav sharma
 • Hotel Paradise -
  Smriti agrawal
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Sudhakar jagarapu
 • Hotel Paradise -
  Parmod bhargav
 • Hotel Paradise -
  Hitesh vaishnav
 • Hotel Paradise -
  Lokesh arora
 • Hotel Paradise -
  Gaurav singh
 • Hotel Paradise -
  Gaurav singh
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Ankit kumar
 • Hotel Paradise -
  Manan
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Aparna
 • Hotel Paradise -
  Monika arya
 • Hotel Paradise -
  Gajendra
 • Hotel Paradise -
  Ramesh
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Ratnesh
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Bunty mahor
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Pawan chourasia
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Nilay hun
 • Hotel Paradise -
  Manish
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Neha
 • Hotel Paradise -
  Akram akram
 • Hotel Paradise -
  Shailesh yadav
 • Hotel Paradise -
  Vivek bansal
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Rahul kumar
 • Hotel Paradise -
  Saurabh kumar
 • Hotel Paradise -
  Himanshu
 • Hotel Paradise -
  Mahek fatima
 • Hotel Paradise -
  Jitendra bijani
 • Hotel Paradise -
  Hiren parmar
 • Hotel Paradise -
  Sumit gulati
 • Hotel Paradise -
  Gorav khorana
 • Hotel Paradise -
  Monika arya
 • Hotel Paradise -
  Moinulla khan
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Jasmine
 • Hotel Paradise -
  Arshdeep
 • Hotel Paradise -
  Abhishek rathi
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Saurabh sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vineet sharma
 • Hotel Paradise -
  Vipin

Best rates for your stay

GO

What travellers are saying about this hotel

Click on tags for more details.

Service:

Rooms:

Activites:

Amenities:

Ambiance:

Value For Money:

Location:

Food:

Reviews summary (903)

Best time to travel

Preferred with

Preferred for

More

Experience Scale

Average rating

Destination
4.1 /5
Location
3.8 /5
Appearance
4.1 /5
Front Office
4 /5
Service
3.7 /5
Room
4 /5
Food & Drink
4.1 /5
Activities
3.5 /5

Guest Reviews


2 Reviews

Appearance of the hotel was beautiful

6.0/7

I stayed in this hotel in the month of December during a family trip and booked it online. It was an excellent experience of hotel stay. The hotel destination was wonderful with lots of places of attraction. The location of hotel was good. The appearance of hotel was beautiful. The room was very nice but the linen they provided was very old. Front office and overall service was admirable. The food was awesome and complimentary breakfast was served. WiFi was available in hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


India
14 Reviews | 4026 Readers

Paradise not really

5.0/7

Hotel was good . Staff was helping . Room was very clean . Bedding was good . But the new year bash was mandatory . Food was not good . Was not warm and had to tell the staff to reheat the food . Far from Chokhi Dhani . Amer fort and Jaigarh fort . Good hotel to stay . Breakfast is good.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mandi
2 Reviews

I booked this hotel directly

7.0/7

Overall experience in this hotel was a good stay. For relaxation purpose I had visited this hotel. No delay was done during the checking process. Room provided was good. Services were done on time and I faced no delay with it. This hotel is recommendable.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


3 Reviews

Transportation facility was nearby hotel

7.0/7

I had visited this hotel for official trip. Everything was good in the hotel. I had booked the room online. The overall experience of the hotel was very good. The hotel was located in the centre of the city. The transportation facility was nearby the hotel. The activity was available in the hotel. The WiFi facility was provided in the room. The food quality and quantity was very good. The vegetarian and non-vegetarian food was available in the hotel. The best part was room amenities and service. There was no suggestion for this hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Delhi
3 Reviews

It was a personal tour

4.6/7

I had visited this hotel with my family for holiday trip. The staff's were well behaved in the hotel. The garden was available at the hotel. The complimentary food was provided in the hotel. The hotel was very good. The WiFi facility was not provided in the room. The provided room was very nice at the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


The hotel was recommendable

6.8/7

The hotel was located in middle of the city. The check in and checkout process was not delayed. The service was done on time. All amenities were working fine. The activity was not arranged by the hotel. I would like to recommend this hotel for other travellers. I had visited this hotel for official purpose.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Nice rooms & nice food

5.9/7

Rooms were clean and food was good. Road facing windows view is awesome. My only complaint is with the centralized air-conditioning, which was completely off at night time. This happened only once out of our 3 days stay. There is no fan in the room so it was hot. We tried the staff but it was waste, no body turned up. Later the reconditioning started automatically at morning 7. 30am. We were on 8th floor. I think reconditioning on 8th floor rooms have problem. Rest was okay.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


3 Reviews

Overall experience was nice

6.0/7

The room booked by travel agent. The overall experience was nice. I had visited this hotel for official purpose. The hotel was located nearby the railway station. They provided complimentary breakfast in the hotel. The appearance of the hotel was nice. The check in and checkout process was done on time. The parking place was available at the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Ghaziabad
1 Review

Destination was good

4.0/7

The destination of the hotel was very nice. The overall, service of the hotel was very good. The appearance of the hotel was very nice. The transportation facility was not provided by the hotel. I had visited this hotel with my family. The staff were well behaved in the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


1 Review

Friendly and co-operative staff

6.0/7

I had booked this room by online. All the facility was provided in the room. I don't have any suggestion for this hotel. Everything was good in this hotel. I got discount in this hotel. I had visited this hotel for official trip. The hotel was located inside of the city. The behaviour of the staff was friendly.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.

Overview

Hotel Paradise is ranked #435 among the 1927 hotels in Jaipur with an average rating of 5.5 out of 7. On HolidayIQ, it has a total of 153 photos and 903 text reviews. it is rated top for its Food & Drink, Appearance and Destination. It was also named winner of the Better Holiday Awards in 2017 under Great Location.

The online booking price of the hotel ranges between Rs 800 to Rs 1,200 per night. to check availability or to avail complimentary breakfast, we recommend contacting the hotel to check if the final tariff includes it.

The ambience and the location of the hotel makes it a suitable option for variety of travellers. Family (41%) and Couple (29%) are the most common type of travellers that like to stay here. 41% of guests enjoy the hotel's relaxed environment, whereas 22% have rated the ambience as scenic nature.

Although the hotel is a suitable stay option throughout the year for travellers, book your accommodation in the months of July, Aug and Sept for the best experience.

Due to the close proximity, it is considered as one of the best stay option. Ambagarh Reserve Forest (0 Km), Ashutosh Mahadev Mandir (0 Km), Baggi Khana (0 Km), Baglamukhi Sadhna Kendra (0 Km) and Baradiwale Babaji Temple (0 Km) are some of the popular sightseeing attractions located near the hotel.

The hotel ensures you are well taken care of during your stay. By providing free wifi access, the hotel makes sure you are always connected to the internet. It has a lovely outdoor swimming pool where you can take a quick dip or just relax your muscles after a long day of sightseeing.

Other amenities include Laundry Services, Doctor On Call, Restaurant, Room Service and AC. For checkin and checkout time, we suggest contacting the hotel.

If you are in need for airport transfers or require a car for sightseeing around the city or you have to do an early check-in, then we recommend contacting the hotel directly and requesting for these additional services. All of the available amenities ensure your stay is enjoyable and free from any hassles.

Featured in the HolidayIQ Blog

5 Exquisite Palaces To Explore For The Solo Traveller

HolidayIQ Reviewer Akash Aggarwal adds, “City Palace, a beautiful palace in the city of Jaipur, is surrounded by large walls on all sides. It also houses audience halls, pavilions and many oth Read More


6 Remarkable Spots Solo Travellers Will Not Regret Travelling To

HolidayIQ Reviewer Ashish Bhargava adds, “Awesome place with beautiful attractions. Jaipur, also known as the Pink City is one of the most scenic places to visit in India. Many places like Jantar Mantar, Aamer Read More

Are you the business owner of Hotel Paradise, Jaipur ?

You can respond to reviews, manage your listing, add photos, and get more reviews by partnering with HolidayIQ!

Hurry up and claim your property now!

Manage your listing > Get more reviews for your property >

Are you a travel agent?

Become a part of our growing Travel Partner Platform. You can get high quality Jaipur travel leads and help our travellers book Jaipur holiday packages. Join now!

;
Finding the best deal for you