Resort Palmarinha

Bardez, Calangute

3 Star
76 of 513 Rank
0-832-2279653
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Resort Palmarinha - Exterior
  Exterior
 • Resort Palmarinha - Room
  Room
 • Resort Palmarinha - Room
  Room
 • Resort Palmarinha - Restaurant
  Restaurant
 • Resort Palmarinha - swimming pool
  swimming pool
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Rahul vashisth
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha - Room view
  Room view Sabir kapadiya
 • Resort Palmarinha -
  Rahul vashisth
 • Resort Palmarinha -
  Ankit padmani
 • Resort Palmarinha -
  Ankit padmani
 • Resort Palmarinha - Pool view
  Pool view Devendra gour
 • Resort Palmarinha -
  Tapas moulik
 • Resort Palmarinha -
  Neha patel
 • Resort Palmarinha -
  Rakesh motivaras
 • Resort Palmarinha -
  Neha patel
 • Resort Palmarinha - Palmarnha Resorts, Calungute Goa
  Palmarnha Resorts, Calungute Goa Bhavesh Tolia
 • Resort Palmarinha - Hotel view
  Hotel view Sabir kapadiya
 • Resort Palmarinha - Bathroom view
  Bathroom view Mohit sisodiya
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Tapas moulik
 • Resort Palmarinha -
  Sailesh kumar
 • Resort Palmarinha -
  Srikanth rangaswamy
 • Resort Palmarinha -
  Sneha damse
 • Resort Palmarinha -
  Yogesh tiwari
 • Resort Palmarinha -
  Santosh kumar mishra
 • Resort Palmarinha -
  Shiv prakash chanda
 • Resort Palmarinha -
  Siva krishna kumar pasupuleti
 • Resort Palmarinha -
  Yashwant singh thakur
 • Resort Palmarinha -
  Akshay galani
 • Resort Palmarinha -
  Pertik sharma
 • Resort Palmarinha -
  Mayur yendhe
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Deepak kumar
 • Resort Palmarinha -
  Pooja narula
 • Resort Palmarinha -
  Pooja narula
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Jitendra joshi
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Shivam kumar kesarwani
 • Resort Palmarinha -
  Shailesh pawar
 • Resort Palmarinha -
  Amlan dutta
 • Resort Palmarinha -
  Ashok gupta
 • Resort Palmarinha -
  Zakir hussain
 • Resort Palmarinha -
  Zakir hussain
 • Resort Palmarinha -
  Dheeraj gupta
 • Resort Palmarinha -
  Dheeraj gupta
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Meraz
 • Resort Palmarinha -
  Amit
 • Resort Palmarinha -
  R k rai
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Pradeep soni
 • Resort Palmarinha -
  Deepak deepak
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ritesh porwal
 • Resort Palmarinha -
  Ritesh porwal
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Tuhina khanna
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Sandeep kumar
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Bhavesh bhanchawat
 • Resort Palmarinha -
  Tarun
 • Resort Palmarinha -
  Samratdeepak
 • Resort Palmarinha -
  Samratdeepak
 • Resort Palmarinha -
  Pratesh
 • Resort Palmarinha -
  Joe
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek tiwari
 • Resort Palmarinha -
  Ketan
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Rahul jha
 • Resort Palmarinha -
  Kamlakar gundgal
 • Resort Palmarinha -
  Mukul rajput
 • Resort Palmarinha -
  Sudhir Kumar
 • Resort Palmarinha -
  Mohit bansal
 • Resort Palmarinha -
  Mohit bansal
 • Resort Palmarinha -
  Nitesh saini
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Tajmul dil
 • Resort Palmarinha -
  Radhen gajera
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Pawanjeet singh
 • Resort Palmarinha -
  Pawanjeet singh
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Dipak mahato
 • Resort Palmarinha -
  Dipak mahato
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Rahul vashisth
 • Resort Palmarinha - Hotel view
  Hotel view Sabir kapadiya
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Tapas moulik
 • Resort Palmarinha -
  Sneha damse
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Zakir hussain
 • Resort Palmarinha -
  Zakir hussain
 • Resort Palmarinha -
  Meraz
 • Resort Palmarinha -
  Amit
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Dipak mahato
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha - Room view
  Room view Sabir kapadiya
 • Resort Palmarinha -
  Rakesh motivaras
 • Resort Palmarinha - Palmarnha Resorts, Calungute Goa
  Palmarnha Resorts, Calungute Goa Bhavesh Tolia
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Sailesh kumar
 • Resort Palmarinha -
  Yogesh tiwari
 • Resort Palmarinha -
  Santosh kumar mishra
 • Resort Palmarinha -
  Yashwant singh thakur
 • Resort Palmarinha -
  Akshay galani
 • Resort Palmarinha -
  Pertik sharma
 • Resort Palmarinha -
  Mayur yendhe
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Deepak kumar
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Shailesh pawar
 • Resort Palmarinha -
  Dheeraj gupta
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Sumanth kumar
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Pradeep soni
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ritesh porwal
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Sandeep kumar
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Hardikkumar dodiya
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek tiwari
 • Resort Palmarinha -
  Ketan
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Kamlakar gundgal
 • Resort Palmarinha -
  Mohit bansal
 • Resort Palmarinha -
  Mohit bansal
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Akanksha panwar
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Smita gokhale
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Tapas moulik
 • Resort Palmarinha - Bathroom view
  Bathroom view Mohit sisodiya
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Abhishek palit
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Altesh shaikh
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Prashant raut
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Avadhoot sawant
 • Resort Palmarinha -
  Deepak deepak
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ravinder kumar
 • Resort Palmarinha -
  Ritesh porwal
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Moumita roy
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Shahrukh khan
 • Resort Palmarinha -
  Tuhina khanna
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Satnam singh
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Prasanna hirde
 • Resort Palmarinha -
  Debasmita Bose
 • Resort Palmarinha -
  Mukul rajput
 • Resort Palmarinha -
  Sudhir Kumar
 • Resort Palmarinha -
  Nitesh saini
 • Resort Palmarinha -
  Tajmul dil
 • Resort Palmarinha -
  Pawanjeet singh
 • Resort Palmarinha -
  Pawanjeet singh
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Sumaiya
 • Resort Palmarinha -
  Kumar a
 • Resort Palmarinha -
  Rahul vashisth
 • Resort Palmarinha -
  Ankit padmani
 • Resort Palmarinha -
  Ankit padmani
 • Resort Palmarinha - Pool view
  Pool view Devendra gour
 • Resort Palmarinha -
  Neha patel
 • Resort Palmarinha -
  Neha patel
 • Resort Palmarinha -
  Srikanth rangaswamy
 • Resort Palmarinha -
  Shiv prakash chanda
 • Resort Palmarinha -
  Siva krishna kumar pasupuleti
 • Resort Palmarinha -
  Tarun verma
 • Resort Palmarinha -
  Pooja narula
 • Resort Palmarinha -
  Pooja narula
 • Resort Palmarinha -
  Jitendra joshi
 • Resort Palmarinha -
  Shivam kumar kesarwani
 • Resort Palmarinha -
  Amlan dutta
 • Resort Palmarinha -
  Ashok gupta
 • Resort Palmarinha -
  Dheeraj gupta
 • Resort Palmarinha -
  R k rai
 • Resort Palmarinha -
  Chandan verma
 • Resort Palmarinha -
  Bhavesh bhanchawat
 • Resort Palmarinha -
  Tarun
 • Resort Palmarinha -
  Samratdeepak
 • Resort Palmarinha -
  Samratdeepak
 • Resort Palmarinha -
  Pratesh
 • Resort Palmarinha -
  Joe
 • Resort Palmarinha -
  Rahul jha
 • Resort Palmarinha -
  Radhen gajera
 • Resort Palmarinha -
  Rajesh
 • Resort Palmarinha -
  Dipak mahato

Best rates for your stay

GO

What travellers are saying about this hotel

Click on tags for more details.

Food:

Rooms:

Value For Money:

Amenities:

Location:

Ambiance:

Service:

Activites:

Reviews summary (1033)

Best time to travel

Preferred with

Preferred for

More

Experience Scale

Average rating

Destination
4.1 /5
Location
3.7 /5
Appearance
3.8 /5
Front Office
3.7 /5
Service
3.5 /5
Room
3.7 /5
Food & Drink
3.6 /5
Activities
3.6 /5

Video Reviews (4)

Manish Arora

 
12 Reviews

"Palmarinha resort"

00:54
Overall Rating
5.0 /7
 • 207

Geeta Rohra

 
1 Review

"Everything is good"

02:03
Overall Rating
7.0 /7
 • 213

Somanisomani

 
1 Review

"palmarinha resort and suites go..."

00:45
Overall Rating
5.0 /7
 • 229

Raghav Sowrya

Guntur
4 Reviews | 111 Readers

"Palmarinha deluxe room review"

00:56
Overall Rating
6.0 /7
 • 236

Guest Reviews


Chandrapur
2 Reviews

Very nice room and excellent experience

6.9/7

In the month of December with fried I stayed here. The destiny was excellent as the beach was good. Location of the hotel is excellent as the surrounding was good for sightseeing. Appearance of the hotel is very good as resort looking was good. Booking and front office was excellent as they were helpful. Booked my through make my trip. Room was excellent as it was clean and the hall and bedroom was very nice. Service was excellent as they were quick. Food was excellent as variety of food was availed. Gym and pool facility was there along with WiFi facility. I will recommend this hotel as it is best hotel and my experience was very good.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Good stay and excellent facilities

6.3/7

I went to Calangute in the month of December 2016 and made my stay in the Resort Palmarinha. It was my business trip with family. The city Calangute was average. The hotel location was average. I would rate the appearance of the hotel as very good. I would rate the front desk staff as very good as they are friendly and provided correct information. I booked my room through online. I would rate the services in the hotel were average. Rooms which we stayed in were very good because of available facilities. The food in the hotel was very good because we can get fresh and tasty food.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


2 Reviews

Easy location and very good room

5.9/7

The Resort Palmarinha was my stay in the month of December 2016 when I had been to Calangute. It was my holiday trip with colleagues. My travel destination was average. The hotel location was good with necessary available at the nearest. I would rate the appearance of the hotel as very good. I would rate the front desk staff as average. I booked this hotel via online. I would rate the services in the hotel were average. Rooms which we stayed in were good with facilities and hygiene. The food in the hotel was good as we can have so many options as according to the season.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Hyderabad
2 Reviews

Appearance was good

5.5/7

I had visited this hotel with my family for vacation purpose. The hotel location was excellent. The hotel was located nearby the city. The appearance of the hotel was good. The check-in and check-out process was not delayed. The service was good in the hotel. The provided room was clean and neat. I didn't taste food from this hotel. The activity was not arranged by the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


4 Reviews | 7 Readers

Palmarinha Resort- Very average stay

2.6/7

It was booked through MMT and the photo and rate was lucrative. We took 2 Rooms for 3 days. Service was very poor. Staff's behavior was not up to the mark. Bathrooms and Balconies were very dirty. While booking they told us they will provide 2 adjacent room. Also we have paid for 1 bedroom suite room. They provided non adjacent deluxe room. Most irritating they have kept price chart of all furniture and electronic items in room to remind the guest about damage cost. I've never seen this. Also during room service they are not changing the bed sheet and towel daily. They said the have the policy to change them in alternate day. Breakfast was not good. Overall this hotel should not charge more than 1. 5k.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


1 Review | 1 Reader

Vary good Hotel - Palmarinha

5.3/7

Nice deluxe room, Good swimming pool, Breakfast vary good, Food quality - Good, Don't go for Buffet Dinner, Transport to Calangute, Shuttle should increase, Also start shuttle for Baga beach, Staff is vary good

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Malappuram
2 Reviews | 4 Readers

The room was average

5.9/7

I had visited this hotel for business purpose. The room was average in the hotel. The variety of food was available in the hotel. The food was good in the hotel. Swimming pool and gym was available in the hotel. I had booked the room by online.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Need to improve the room quality

5.0/7

I had visited this hotel with my family. The hotel had provided complimentary breakfast. Garden was available at the hotel. The parking space was available at the hotel. The room was not comfortable and spacious.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Ahmedabad
3 Reviews | 1 Reader

Nice stay

7.0/7

The overall experience of the hotel was very good. The hotel was conveniently located. The check in and checkout process was done on time. The activity was arranged by the hotel. I don't have any suggestion for this hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Kozhikode
1 Review

The hotel location was beautiful

7.0/7

It was a good hotel. The hotel location was beautiful. The room was spacious with clean. Check in and checkout was done on time. All amenities were provided in working condition. WiFi facility was available in the room. Balcony was available in the room. Pickup and drop facility was provided by the hotel. Behaviour of the was polite and friendly. I don't have any suggestion. I had visited this hotel with my friends.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.

Overview

Resort Palmarinha is ranked #76 among the 513 hotels in Calangute with an average rating of 5.2 out of 7. It is one of the 56, 3-star Resorts in Calangute. On HolidayIQ, it has a total of 211 photos, 1033 text reviews and 4 video reviews. it is rated top for its Destination, Appearance and Room.

The online booking price of the hotel ranges between Rs 2,300 to Rs 2,800 per night. The hotel offer 1 rooms to check availability or to avail complimentary breakfast, we recommend contacting the hotel to check if the final tariff includes it.

The ambience and the location of the hotel makes it a suitable option for variety of travellers. Couple (41%) and Family (28%) are the most common type of travellers that like to stay here. 39% of guests enjoy the hotel's relaxed environment, whereas 27% have rated the ambience as hypnotic.

Although the hotel is a suitable stay option throughout the year for travellers, book your accommodation in the months of July, Aug and Sept for the best experience.

Resort Palmarinha is located at Calangute . Church of St. Alex (2 Kms), Calangute Beach (2 Kms), Kerkar Art Complex (3 Kms), Baga Beach (3 Kms) and Baga Retreat House (4 Kms) are some of the popular sightseeing attractions located near the hotel.

The hotel ensures you are well taken care of during your stay. By providing free wifi access, the hotel makes sure you are always connected to the internet. It has a lovely outdoor swimming pool where you can take a quick dip or just relax your muscles after a long day of sightseeing.

Other amenities include Laundry Services, Doctor On Call, Restaurant, Travel Assistance and Parking Facility. For checkin and checkout time, we suggest contacting the hotel.

If you are in need for airport transfers or require a car for sightseeing around the city or you have to do an early check-in, then we recommend contacting the hotel directly and requesting for these additional services. All of the available amenities ensure your stay is enjoyable and free from any hassles.

Featured in the HolidayIQ Blog

5 Holiday Homes to Make Your India Tour Stylish From the Start

Unwind on the beach or explore Goa’s colonial charm and be fascinated by the architecture of the Church of St Alex Goa.HolidayIQ traveller Venkata says “Amazing and adventurous beaches with superb foods to try out. Churches, casinos, cl Read More


6 Beaches For Couples To Try Water Sports On A Budget

HolidayIQ Reviewer Aswini Praveena says, “We never missed out on Calangute, while travelling to Goa. You have all watersports activites available here.” Read More

Are you the business owner of Resort Palmarinha, Calangute ?

You can respond to reviews, manage your listing, add photos, and get more reviews by partnering with HolidayIQ!

Hurry up and claim your property now!

Manage your listing > Get more reviews for your property >

Are you a travel agent?

Become a part of our growing Travel Partner Platform. You can get high quality Calangute travel leads and help our travellers book Calangute holiday packages. Join now!

;
Finding the best deal for you