Umaid Mahal

C-20 / B-2, Bihari Marg Jai Singh Highway, Bani Park Opp: Lane of K.P. Automotives, Jaipur , Jaipur

3 Star
112 of 1,927 Rank
+91-141-2201952
 • Watch Video Reviews
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
 • Umaid Mahal -
  Sapna Sharma
 • Umaid Mahal -
  Sapna Sharma
 • Umaid Mahal - A sit-out on the terrace
  A sit-out on the terrace Salma khan
 • Umaid Mahal - Beautiful lobby
  Beautiful lobby Salma khan
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Dunger gadhvi
 • Umaid Mahal -
  Pankaj bheda
 • Umaid Mahal -
  Vijay
 • Umaid Mahal -
  Anubhav mittal
 • Umaid Mahal -
  Kaustubh chaubal
 • Umaid Mahal -
  Kaustubh chaubal
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Prashant Agarwal
 • Umaid Mahal -
  Avinash singh
 • Umaid Mahal -
  Avinash singh
 • Umaid Mahal -
  Manmohan
 • Umaid Mahal -
  Amey Manjrekar
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Brijmohan
 • Umaid Mahal -
  Jagat jyoti mittra
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Dr balwant patle
 • Umaid Mahal -
  Shivani singh
 • Umaid Mahal -
  Shivani singh
 • Umaid Mahal -
  Prashant Agarwal
 • Umaid Mahal -
  Amey Manjrekar
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Ankur verma
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Shreya shetty
 • Umaid Mahal -
  Melroy joel luis
 • Umaid Mahal -
  Sanjeev jain
 • Umaid Mahal -
  Sanjeev jain
 • Umaid Mahal -
  Lipika gulati
 • Umaid Mahal -
  Lipika gulati
 • Umaid Mahal -
  Sameer abrol
 • Umaid Mahal -
  Seema bhattacharya
 • Umaid Mahal -
  Arka Mazumdar
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Amit
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Gaurav
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Robinka
 • Umaid Mahal -
  Devanand nair
 • Umaid Mahal -
  Devanand nair
 • Umaid Mahal -
  Jeyaprakash
 • Umaid Mahal -
  Vijay
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Seema bhattacharya
 • Umaid Mahal -
  Sapna Sharma
 • Umaid Mahal -
  Sapna Sharma
 • Umaid Mahal - A sit-out on the terrace
  A sit-out on the terrace Salma khan
 • Umaid Mahal - Beautiful lobby
  Beautiful lobby Salma khan
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Anubhav mittal
 • Umaid Mahal -
  Kaustubh chaubal
 • Umaid Mahal -
  Kaustubh chaubal
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Prashant Agarwal
 • Umaid Mahal -
  Avinash singh
 • Umaid Mahal -
  Manmohan
 • Umaid Mahal -
  Amey Manjrekar
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Jagat jyoti mittra
 • Umaid Mahal -
  Dr balwant patle
 • Umaid Mahal -
  Shivani singh
 • Umaid Mahal -
  Amey Manjrekar
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Melroy joel luis
 • Umaid Mahal -
  Lipika gulati
 • Umaid Mahal -
  Sameer abrol
 • Umaid Mahal -
  Arka Mazumdar
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Amit
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Gaurav
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Robinka
 • Umaid Mahal -
  Devanand nair
 • Umaid Mahal -
  Devanand nair
 • Umaid Mahal -
  Jeyaprakash
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Dunger gadhvi
 • Umaid Mahal -
  Ketan jhaveri
 • Umaid Mahal -
  Avinash singh
 • Umaid Mahal -
  Projjal Saha
 • Umaid Mahal -
  Brijmohan
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Ankur verma
 • Umaid Mahal -
  Manmeet singh
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Yashwanth kyatsandra
 • Umaid Mahal -
  Sanjeev jain
 • Umaid Mahal -
  Lipika gulati
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Ajay bhatia
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Saransh mahajan
 • Umaid Mahal -
  Heaba siddiqui
 • Umaid Mahal -
  Nitesh Agrawal
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Rajesh kumar
 • Umaid Mahal -
  Shivani singh
 • Umaid Mahal -
  Prashant Agarwal
 • Umaid Mahal -
  Subodh
 • Umaid Mahal -
  Shreya shetty

Best rates for your stay

GO

What travellers are saying about this hotel

Click on tags for more details.

Amenities:

Service:

Food:

Activites:

Rooms:

Location:

Ambiance:

Value For Money:

Reviews summary (346)

Best time to travel

Preferred with

Preferred for

More

Experience Scale

Average rating

Destination
4.2 /5
Location
3.9 /5
Appearance
4.4 /5
Front Office
4.1 /5
Service
4.1 /5
Room
4.3 /5
Food & Drink
4.1 /5
Activities
3.6 /5

Video Review (1)

Mayank Shah

Delhi
8 Reviews | 74 Readers

"Food not as expected"

00:45
Overall Rating
4.0 /7
 • 504

Guest Reviews


Ahmedabad
35 Reviews | 692 Readers

Heritage property at peaceful location

6.4/7

I have stayed in Umaid Haveli Hotel for 2 nights during my vacation to Jaipur. This is a beautiful heritage property located in Kukas area which is 10 km outside the main city of Jaipur. Starting from the entrance gate to the beautiful floral & peacock design on the walls in reception area to the life size portraits in the dining hall to beautiful floral designs on the ceiling inside our room - everything is eye catching. The deluxe rooms were spacious with attached bathroom having all modern fittings. The complimentary breakfast had fresh fruits, juices, Indian options, cornflakes, pancakes, live eggs counter etc. Additional perks: - Rooftop dinner with a pleasant view of the city and Aravalli range, arranged free of cost by the hotel - Open pool : Looked clean but were a little hesitant to use, also did not have time to swim after the shopping and sightseeing. - Breakfast: On the house, delicious and fresh! - Spa and gym: Not operational at the time of our stay, so unable to elaborate more Overall: highly recommended, will stay again. Excellent value for money. The staff was always smiling and helpful. The location is very peaceful and close to Amer Fort.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


8 Reviews | 11 Readers

Beautiful hotel

5.6/7

This is a gorgeous hotel that has paid a great amount of attention to detail in its decor. While it isn't a heritage property, it has embraced that aesthetic. The staff is extremely helpful, they make you feel at home straight away. They also accommodate early or late check-in/check-outs and provide meals and room service outside the stated hours . . The rooms are all really beautiful, paying homage to the Rajasthani architecture. Even the common areas and lobby area is aesthetically pleasing. Room service is really good too. We ordered Lalo maas and rice, and it was delicious. They sent it to us even though it was 4pm, which is outside their timings for room-service Although the location of the hotel is a little off from the major tourist points in Jaipur, it's not too far. I would still suggest staying here since it's the experience of a heritage hotel without being overpriced.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


4 Reviews

Good property with clean and neat rooms well kept

4.8/7

I was in Umaid for a night good property good hospitality and good breakfast. The pool is very small and clean. Rooms are well kept its small but nice with a hawali touch you feel your staying in a royal haweli but no bugs or insects like others. Very well maintained. We had a good experience about there hospitality. The taxi person had charged us e tra which the hotel returned back to us. So clean and clear transactions. Liked there goodwill gestures

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Bangalore
5 Reviews | 81 Readers

Very good room allotted and excellent service

5.0/7

My visit to Jaipur in the month of January 2017 2016 and stayed in the Umaid Mahala. It was my holiday trip with family. I would rate the destination as average. The hotel location was good with necessary available at the nearest. I would rate the appearance of the hotel as average. Hotel front office was good since they are always available with correct information. I booked my room through online. The house keeping services in the hotel were very good but need to extend the availability. The rooms at the hotel were very good with comfortable beds and neat bathroom. I would rate food as very good, here we can get more local varieties.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Very good hotel with all required facilities

6.0/7

I had been to the Umaid Mahala in the month of October 2016. I went for holiday trip with family. I would rate the destination as very good. My hotel location is very good because it was near easily reachable. The appearance of the hotel is very good hence I like the ambience. The hotel reception was very good as the staff were cooperative and booking was done on time. Service was good as they were prompt in service. I booked the hotel through online. I would rate the room as very good since I like ambience. The food was very good since I like Rajasthani food. WiFi facility was available in the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


The food was very good

7.0/7

My trip to Udaipur had me staying at this hotel with my wife. The hotel was a handsome one, well decorated and very impressive. The hotel looks like a palace literally. The location of the hotel was excellent and there was nothing more that I could have wanted for. I was very satisfied with the hotel. The food was very good but it was very expensive.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mumbai
1 Review

It was a personal tour

7.0/7

I had visited this hotel with my family. The destination of the hotel was very nice. The check in and checkout was done on time at the hotel. The provided room was very good at the hotel. The staff's were well behaved in the hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Alwar
1 Review

The destination of the hotel was very good

5.1/7

The destination of the hotel was very good. The hotel had convenient location in the city. The appearance of the hotel was good. The checking process was done on time. The rooms were good with needed amenities provided. Activities were available in this hotel. Food served in the hotel was good. The hospitality of the hotel was very good. The staff were very friendly in the hotel. Few months before I lived in this hotel.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Heritage feeling

6.1/7

Umaid quarter is a place if someone is looking for royal and heritage feeling. It has enough number of pictures and furniture which gives the feel of royalty. Though it is in the residential area, the Umaid quarter is a palace within itself. Overall its a good place to stay. One should not expect the service and professionalism as a hotel since its a heritage structure and style.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Bhubaneswar
1 Review

Experience was good

6.0/7

I had visited this hotel with my family. The overall, experience of the hotel was good. The hotel was located in the centre of the city. The activity was arranged by the hotel. The service was very good in the hotel. The room allotted to me was neat and clean. All amenities were provided in the room. The food was value for money. The best part of the hotel was room. I would recommend this hotel to upcoming travellers.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.

Overview

Umaid Mahal is ranked #112 among the 1927 hotels in Jaipur with an average rating of 5.7 out of 7. It is one of the 198, 3-star in Jaipur. It is part of the "Umaid Hotels" chain of hotels in India. On HolidayIQ, it has a total of 172 photos, 346 text reviews and 1 video reviews. it is rated top for its Appearance, Room and Destination. It was also named winner of the Better Holiday Awards in 2017 under Great Location.

The online booking price of the hotel ranges between Rs 4,600 to Rs 5,400 per night. The hotel offer 35 rooms to check availability or to avail complimentary breakfast, we recommend contacting the hotel to check if the final tariff includes it.

The ambience and the location of the hotel makes it a suitable option for variety of travellers. Couple (39%) and Family (37%) are the most common type of travellers that like to stay here. 43% of guests enjoy the hotel's relaxed environment, whereas 15% have rated the ambience as romantic.

Although the hotel is a suitable stay option throughout the year for travellers, book your accommodation in the months of July, Aug and Sept for the best experience.

Umaid Mahal is located at Bani Park which is approximately 1 Km from Jaipur Junction railway station . Due to the close proximity, it is considered as one of the best stay option. Ridhi Sidhi Pol (1 Km), Jangleshwar Ji Temple (1 Km), Siddhi Vinayak Mandir (2 Kms), Sri Manshapurn Mahadev (2 Kms) and Madho Behariji Temple (2 Kms) are some of the popular sightseeing attractions located near the hotel.

The hotel ensures you are well taken care of during your stay. By providing free wifi access, the hotel makes sure you are always connected to the internet. It has a lovely outdoor swimming pool where you can take a quick dip or just relax your muscles after a long day of sightseeing.

Other amenities include Laundry Services, Parking Facility, Restaurant and Doctor On Call. For checkin and checkout time, we suggest contacting the hotel.

If you are in need for airport transfers or require a car for sightseeing around the city or you have to do an early check-in, then we recommend contacting the hotel directly and requesting for these additional services. All of the available amenities ensure your stay is enjoyable and free from any hassles.

Featured in the HolidayIQ Blog

5 Exquisite Palaces To Explore For The Solo Traveller

HolidayIQ Reviewer Akash Aggarwal adds, “City Palace, a beautiful palace in the city of Jaipur, is surrounded by large walls on all sides. It also houses audience halls, pavilions and many oth Read More


6 Remarkable Spots Solo Travellers Will Not Regret Travelling To

HolidayIQ Reviewer Ashish Bhargava adds, “Awesome place with beautiful attractions. Jaipur, also known as the Pink City is one of the most scenic places to visit in India. Many places like Jantar Mantar, Aamer Read More

Are you the business owner of Umaid Mahal, Jaipur ?

You can respond to reviews, manage your listing, add photos, and get more reviews by partnering with HolidayIQ!

Hurry up and claim your property now!

Manage your listing > Get more reviews for your property >

Are you a travel agent?

Become a part of our growing Travel Partner Platform. You can get high quality Jaipur travel leads and help our travellers book Jaipur holiday packages. Join now!

;
Finding the best deal for you