Mumbai (3N)

Mumbai (3N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 10,000 onwards

1 Package Available

HillsOffbeatShopping

Mumbai (3N), Shirdi (1N)

Mumbai (3N), Shirdi (1N)

4 Nights / 5 DaysCost: ₹ 18,275 onwards

1 Package Available

HeritagePalacesPilgrimageLakesRiversTemple Visits

Mumbai (3N), Aurangabad (2N)

Mumbai (3N), Aurangabad (2N)

5 Nights / 6 DaysCost: ₹ 12,000 onwards

PilgrimageHills

Shirdi (1N), Mumbai (2N)

Shirdi (1N), Mumbai (2N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 28,260 onwards

1 Package Available

Mumbai (2N), Shirdi (1N)

Mumbai (2N), Shirdi (1N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 13,999 onwards

PilgrimageOffbeat

Travel Options to Reach Mumbai

 • Adult

 • Children

 • Infants

Mumbai (1N), Shirdi (1D)

Mumbai (1N), Shirdi (1D)

1 Night / 2 DaysCost: ₹ 11,999 onwards

PilgrimageOffbeat

Mumbai (1N)

Mumbai (1N)

1 Night / 2 DaysCost: ₹ 4,000 onwards

Trekking

Nasik (1N), Shirdi (1N), Mumbai (2N)

Nasik (1N), Shirdi (1N), Mumbai (2N)

4 Nights / 5 DaysCost: ₹ 15,400 onwards

2 Packages Available

Mumbai (5N)

Mumbai (5N)

5 Nights / 6 DaysCost: ₹ 12,000 onwards

BirdingPhotography Tours

Mumbai (3N), Pune (1N), Aurangabad (3N), Mandu (2N), Indore (1N), Bhopal (3N), Pachmarhi (2N), Kanha (2N), Jabalpur (1N), Bandhavgarh (2N), Khajuraho (1N), Orchha (1N), Gwalior (1N), Agra (1N), Jaipur (2N), Delhi (2N)

Mumbai (3N), Pune (1N), Aurangabad (3N), Mandu (2N), Indore (1N), Bhopal (3N), Pachmarhi (2N), Kanha (2N), Jabalpur (1N), Bandhavgarh (2N), Khajuraho (1N), Orchha (1N), Gwalior (1N), Agra (1N), Jaipur (2N), Delhi (2N)

28 Nights / 29 DaysCost: ₹ 87,000 onwards

DesertFortsHeritagePalacesLakesRiversWaterfallsOffbeatShoppingNational ParksReservesSafarisSanctuaries

Mumbai (1N), Ahmednagar (1N)

Mumbai (1N), Ahmednagar (1N)

2 Nights / 3 DaysCost: ₹ 6,000 onwards

RappellingTrekking

Mumbai (1N), Aurangabad (1N), Bhimashanker (1D)

Mumbai (1N), Aurangabad (1N), Bhimashanker (1D)

2 Nights / 3 DaysCost: ₹ 15,499 onwards

Temple Visits

Mumbai (1N), Gondia (2N)

Mumbai (1N), Gondia (2N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 9,500 onwards

BirdingSafaris

Mumbai (1N), Ranthambore (2N)

Mumbai (1N), Ranthambore (2N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 15,360 onwards

AdventureNational ParksReservesSafaris

Mumbai (1N), Kabini (2N)

Mumbai (1N), Kabini (2N)

3 Nights / 4 DaysCost: ₹ 15,000 onwards

OffbeatSafaris

Aurangabad (3N), Mumbai (1N)

Aurangabad (3N), Mumbai (1N)

4 Nights / 5 DaysCost: ₹ 10,000 onwards

HeritagePilgrimageHillsOffbeatShopping

Mumbai (1N), Gujarat (3N)

Mumbai (1N), Gujarat (3N)

4 Nights / 5 DaysCost: ₹ 17,000 onwards

AdventureSafaris

Nasik (1N), Shirdi (1N), Aurangabad (3N), Mumbai (1N)

Nasik (1N), Shirdi (1N), Aurangabad (3N), Mumbai (1N)

6 Nights / 7 DaysCost: ₹ 20,890 onwards

3 Packages Available

Delhi (2N), Agra (1N), Jaipur (2N), Jodhpur (2N), Udaipur (2N), Mumbai (1N)

Delhi (2N), Agra (1N), Jaipur (2N), Jodhpur (2N), Udaipur (2N), Mumbai (1N)

10 Nights / 11 DaysCost: ₹ 33,000 onwards

DesertFortsHeritagePalacesOffbeat

Mumbai (1N), Pench (2N), Kanha (2N), Bandhavgarh (2N), Khajuraho (1N), Agra (1N), Ranthambore (2N), Jaipur (2N), Delhi (2N), Kaziranga (2N), Corbett (3N), Nagarhole (2N)

Mumbai (1N), Pench (2N), Kanha (2N), Bandhavgarh (2N), Khajuraho (1N), Agra (1N), Ranthambore (2N), Jaipur (2N), Delhi (2N), Kaziranga (2N), Corbett (3N), Nagarhole (2N)

22 Nights / 23 DaysCost: ₹ 80,500 onwards

DesertFortsHeritagePalacesLakesRiversWaterfallsOffbeatForestsNational ParksReservesSafarisSanctuaries

Video Reviews for Mumbai

Juhu beach sightseeing

Juhu beach sightseeing Video Review
01:25

Juhu Beach

Vikram Jain
28th Sep 17

Shri Sai Darshan Mandir

Shri Sai Darshan Mandir Video Review
02:04

Sai Darshan Mandir

Tejas
6th Jul 17

Awesome place Marine drive

Awesome place Marine drive Video Review
02:03

Marine Drive

Dhavalharanesha
8th Jun 17

Awesome place

Awesome place Video Review
02:04

Marine Drive

Meet
8th Jun 17

A cool place to visit

A cool place to visit Video Review
02:29

Worli Sea Face

Suraj Bafna
22nd Dec 16

Must visit

Must visit Video Review
01:35

Siddhivinayak Temple

Suraj Bafna
22nd Dec 16

Must visit gateway of India

Must visit gateway of India Video Review
00:45

Gateway Of India

Santosh Rao
30th Nov 15

Gateway of India

Gateway of India Video Review
00:31

Gateway Of India

Samyak V m
19th Nov 17

Mandir for well wishes

Mandir for well wishes Video Review
02:05

Mukti Dham Mandir

Sratsinha Sinha
16th Oct 17

Kanheri caves

Kanheri caves Video Review
00:36

Kanheri Caves

Shikha Sharma
18th Jul 17