गजनेर मौसम और जलवायु

गजनेर में वर्तमान मौसम

wind

Breezy starting in the afternoon, continuing until evening, and partly cloudy starting in the evening.

न्यूनतम

32°C

अधिकतम

45°C

सर्वश्रेष्ठ मौसम / गजनेर जाने का सबसे अच्छा समय

जनवरीफ़रवरीमार्चअप्रैलमईजूनजुलाईअगस्तसितंबरअक्टूबरनवंबरदिसंबर

मौसम चार्ट

जून

wind

न्यूनतम

32 °C

अधिकतम

46 °C

जुलाई

partly-cloudy-day

न्यूनतम

29 °C

अधिकतम

37 °C

अगस्त

partly-cloudy-day

न्यूनतम

28 °C

अधिकतम

36 °C

सितंबर

clear-day

न्यूनतम

27 °C

अधिकतम

36 °C

अक्टूबर

clear-day

न्यूनतम

23 °C

अधिकतम

35 °C

नवंबर

partly-cloudy-night

न्यूनतम

17 °C

अधिकतम

30 °C

दिसंबर

clear-day

न्यूनतम

11 °C

अधिकतम

24 °C

जनवरी

partly-cloudy-day

न्यूनतम

10 °C

अधिकतम

22 °C

फ़रवरी

clear-day

न्यूनतम

12 °C

अधिकतम

24 °C

मार्च

partly-cloudy-day

न्यूनतम

18 °C

अधिकतम

29 °C

अप्रैल

clear-day

न्यूनतम

24 °C

अधिकतम

39 °C

मई

partly-cloudy-day

न्यूनतम

27 °C

अधिकतम

40 °C

सर्वश्रेष्ठ मौसम / गजनेर जाने का सबसे अच्छा समय

जनवरीफ़रवरीमार्चअप्रैलमईजूनजुलाईअगस्तसितंबरअक्टूबरनवंबरदिसंबर